manchesteris.org
Labas!

Mančesterio
apylinkės
lietuvių svetainė
VAIKUČIŲ KLUBAS
Kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadienį Man. Lietuvių klubo salėje vyksta užsiėmimai 2 - 5 metų vaikučiams.

Kartu dainuojam, žaidžiam, vaidinam, skaitom pasakas ir draugaujam lietuviškai.
Renkamės 12 val.

Informacija: Agnė 07858048803Lietuvių servizas Boltone
Raimond & Sons Ltd

Unit B6B Landlords Estate
BL3 2AW
Tel - 07429954382


Parduotuvė
TĖVYNĖ

Eastern European Food

9 Darlington Street, Wigan
WN1 1DL
Telf: 01942496000


PAS LIETUVIUS
Mini-Market
+ kavinė

Prestwich
M25 9JZ
Telf: 0161 773 3383

+
Norint priimti Krikšto, Pirmosios Komunijos, Susitaikinimo, Ligonių Sakramentus ar pasitarti apie kitus sielovados patarnavimus kreiptis el.paštu į Londono lietuvių kleboną kunigą Petrą
parapija@londonas.co.uk
Lietuvos ambasada
Londone


litgrocer.co.uk
Norėtume matyti savo skelbimą čia?
Užklauskit: 07985039135Lithuanian community in the Manchester area. Lietuvių bendruomenė Mančesteryje. Copyright ©2009-2012 www.manchesteris.org All rights reserved.